BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Dział IT - Administrator Systemów Medycznych

Wymagania

·         Wykształcenie kierunkowe , bądź studenci ostatnich lat studiów (informatyka)
·         Znajomość instalacji i konfiguracji systemów MS Windows,
·         Umiejętność zarządzania sieciami komputerowymi i serwerami.
·         Znajomość pakietu Office w stopniu zaawansowanym.
·         Umiejętność tworzenia zapytań SQL.
·         Zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
·         Odporność na stres, umiejętność podejmowania szybkich decyzji.
 
 Mile widziane:

 ·         Doświadczenie w administrowaniu systemami medycznymi (AMMS - Asseco, Infomedica – Asseco, PACS/RIS - AGFA VNA, Laboratorium – Asseco )
·         Doświadczenie w instalacji i konfiguracji systemów Linux,
·         Doświadczenie w zarządzaniu systemem bazodanowym Oracle.
 
Zakres czynności:

·         Prace administracyjno – biurowe
·         Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Windows
·         Instalacja dedykowanego oprogramowania medycznego
·         Pomoc użytkownikom w zakresie obsługi pakietu biurowego
·         Administrowanie kontami użytkowników systemów informatycznych Szpitala,
·         serwisowanie sprzętu komputerowego
·         rozbudowa sieci teleinformatycznej Szpitala (testowanie punktów logicznych, testowanie elementów sieciowych, rozbudowa istniejących punktów logicznych),
·         wsparcie użytkowników w zakresie systemów informatycznych Szpitala,
·         Administracja siecią TCP/IP, zarządzanie sprzętem aktywnym i pasywnym w oparciu o technologię Mikrotik i Huawei.
·         Nadzów nad bezpieczeństwem sieci komputerowej, prowadzenie polityki backupowej.
·         Administracja serwerami (Linux, Windows Server).
·         Administracja bazą danych Oracle.
·         Monitorowanie stanu infrastruktury informatycznej, serwerów, zasobów sieciowych.
·         Planowanie i opiniowanie projektów rozwoju infrastruktury informatycznej.
·         Sporządzenie specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego do zakupu.

Oferujemy:

  • umową o pracę w stałych godzinach (7:00-14:35) w systemie jednozmianowym
  • możliwość rozwoju poprzez doszkalanie oraz kursy specjalistyczne
  • dofinansowanie na święta i wakacje pod gruszą


 Wymagane dokumenty:
·         CV,
·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kontakt:

praca.it@onkologia.bielsko.pl