BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Inspektor działu techniczno - gospodarczego

Publikacja 18.10.2023, ważne do 10.11.2023

Pracownik w Dziale Techniczno-Gospodarczym (Inspektor) 

1 etat, umowa o pracę.
Miejsce pracy: Szpital przy ul. Wyspiańskiego 21

1.    Wymagania konieczne:

– Wykształcenie: co najmniej średnie techniczne
– biegła obsługa komputera (pakiet MS Office)
– obywatelstwo polskie,– minimum 5 letni staż pracy

2.    Wymagania dodatkowe: 

– mile widziana znajomość programów do kosztorysowania
– umiejętność czytania, analizowania i interpretacji dokumentacji technicznej w tym kosztorysów budowlanych,
– prawo jazdy kat B,

3.    Zakres wykonywanych zadań:

Nadzór nad przeglądami, konserwacją i naprawą sprzętu infrastruktury technicznej BCO-SM oraz utrzymywanie obiektów BCO-SM w stanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej;

Nadzór nad eksploatacją urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz instalacji gazów medycznych;

Nadzór nad wykonywaniem  pomiarów i przeglądów obiektów, instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przygotowywanie danych do sprawozdań i rejestrów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazów medycznych, gazu ziemnego oraz danych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zarejestrowanych w systemie CRO.

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu parkowania przy ul. Wyspiańskiego 21.

Opracowywanie pod względem merytorycznym faktur w ramach elektronicznego obiegu dokumentów.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, certyfikaty)

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: kadry@onkologia.bielsko.pl , lub składać osobiście na Dzienniku Podawczym Bielsko-Biała, Szpitala ul. Wyzwolenia 18,  lub przesyłać pocztą na adres: Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTORA”
w terminie do dnia 10-11-2023r.

Kontakt: tel. 33 82 72 572, 33 82 72 501:  w godz. 8:00 do 14:00

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.