BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aktualności

OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

dodano: 2023-02-15

Uprzejmie informujemy, że planowane jest na rok 2024  brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w roku 2003 w byłym Szpitalu Onkologicznym, ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku – Białej , w byłym  Szpitalu Ogólnym ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku – Białej, w byłym  Szpitalu przy ul. E. Plater 17 w Bielsku Białej  oraz w byłym Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Śląskiej – na Oddziale Chirurgii.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 31.12.2023 r. po uprzednim złożeniu wniosku w ARCHIWUM ZAKŁADOWYM szpitala przy ul. Wyspiańskiego 21, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00. Wnioski można składać do 31.12.2023 r. natomiast dokumentacja będzie wydawana od 01.01 – do  31.01.2024 r.

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest w ARCHIWUM ZAKŁADOWYM szpitala oraz na stronie internetowej www.onkologia.bielsko.pl w zakładce „Do pobrania” –  Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) w sposób, uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 z dnia 08.12.2015r.).                                             

foto:  OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH.