BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aktualności

Eugeniusz Osika

dodano: 2023-10-02

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Eugeniusza Osiki – wieloletniego przyjaciela Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, niestrudzonego działacza społecznego na rzecz mieszkańców miasta Bielska-Białej i całego regionu.
Pan Eugeniusz był prezesem Związku Sybiraków w Bielsku-Białej, od lat 90. był przewodniczącym Polsko-Słowackiego Towarzystwa Przyjaźni i Dobrego Sąsiedztwa, a w 2011 roku założył i został prezesem Stowarzyszenia Wspierania Bielskiej Onkologii, które pomagało naszemu Szpitalowi.
Śp. Eugeniusz Osika uczestniczył w inicjatywach uwzględniających najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej i potrzeb społecznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Od połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii i Szpitala Ogólnego w marcu 2012 roku Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii przekazało szereg darowizn na rzecz BCO-SM na kwotę przekraczającą 550 tysięcy zł, zwiększając dostępność do aparatury medycznej oraz poprawiając komfort Pacjentów.
Zdobył Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” za podejmowanie szeregu działań w celu pozyskania funduszy dla naszego Szpitala, a także prowadził aktywną działalność w ramach jego Rady Społecznej.
Był człowiekiem aktywnym i zaangażowanym we wszystko, co robił, zawsze miał niezmierzone pokłady energii, niósł optymizm i starał się o dobro naszej małej ojczyzny.
Składamy wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom.


Żegnamy Cię Przyjacielu - będzie nam Ciebie brakowało.
Dyrekcja i Pracownicy
Beskidzkiego Centrum Onkologii –
Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej

foto:  Eugeniusz Osika